Таны мэдлэгийн санд

Хууль, эрхзүй

Шинжлэх ухаан, технологийн талаар Боловсрол Шинжлэх Ухааны Яамнаас баримтлан мөрдөж буй дүрэм, журмууд

Дэлгэрэнгүй
 

Залуу эрдэмтдийн бүтээлүүд

МЗЭХ-ны Эрдэм Шинжилгээний Хурлын эмхэтгэлүүдийн хураангуй.

Дэлгэрэнгүй

Залуу эрдэмтэд

Бид энэхүү булангаараа МЗЭХ-ноос зохион байгуулагдсан эрдэм шинжилгээний их, бага хурлуудад амжилттай оролцон түрүүлсэн грантын эздээ сар тутам танилцуулах болно.

Дэлгэрэнгүй

Шинжлэх ухааны мэдээлэл

Шинжлэх ухааны шинэ нээлт, техник, технологийн талаарх мэдээлэл.

Дэлгэрэнгүй

МОНГОЛЫН ЗАЛУУ ЭРДЭМТЭН СУДЛААЧДЫН ҮНДЭСНИЙ V ЧУУЛГАН

Хамтран ажиллагч байгууллагууд

Монголын Залуу Эрдэмтдийн Холбоо (МЗЭХ) нь боловсрол,
шинжлэх ухааны асуудал эрхэлсэн гадаад, дотоодын төрийн болон
төрийн бус, хувийн хэвшлийн нэр хүндтэй олон байгууллагуудтай хамтран ажилладаг.